Nasoteket

Nasoteket är en ”särskild inrättning” inom Akademiska Föreningen (AF) i Lund bestående av en samling gipsavgjutningar av ”särskilt förtjänta” (i regel med lundensisk koppling) personers näsor. Samlingen förvaltas av Nasala utskottet.

Nasoteket har, allt eftersom samlingen vuxit, förvarats på olika platser i AF-borgen. I många år var det placerat i Tornrummet, men flyttades år 2005 ner till specialtillverkade skåp i det då nyöppnade Café Athen.

Montering av Nasoteket i Lund