NASAL BIBLIOGRAFI

ACTA NASOLOGICA

Följande Acta Nasologica är hittills utgivet av Akademiska Föreningens Nasala utskott: 

ACTA NASOLOGICIA 1: ”Om näsan” (1992). Utgiven till Nasotekets 5-årsdag . Ur innehållet: Hans Alfredson: Om näsan, Olof Jarlman: Frihetsgudinnans näsa, Stisse Johnsson: Nästäppan och dess fiende, och Bertil Romberg: Näsan i litteraturen

ACTA NASOLOGICIA 2: ”Från näsan till Nasoteket” (1996). Ur innehållet: Stig Persson: Tryntal, Rolf Elofsson: Rhinograndentia, Elias Sehlstedt: Näsan, Nils Gunnar Toremalm: Med näsan i tiden, Jan Wirén: Kranbalksvis om styrbord, och Lars Eriksson och Per Lindström: Från näsan till Nasoteket.

ACTA NASOLOGICIA 3: ”Dit näsan pekar” (1997). Utgiven till Nasotekets 10-årsjubileum. Ur innehållet: Nasalencyklopedin – ett näsvist verk, Bertil Sonesson: Om näsan som karaktärens spegel, Karaktärsvisan (sedermera auktoriserad nasifieringshymn), Jan Wirén: Nyår med Al Capone, Patrick Meurling och Per Lindström: Erik den Helige, Gunnar Jarring: Det finns inget nytt under solen.

ACTA NASOLOGICIA 4: ”Lukter och dofter” (1999). Ur innehållet: Mats Bende: Lukten – ett sinne för kvalitet, Mischa Billing: Doften av ett portvin, Lars Malm: Jacobsonska organet, Jan Wirén: Valhalls äldsta – en fornnordisk saga.

ACTA NASOLOGICIA 5: ”Näsvisheter” (2003). Ur innehållet: Göran Larsson: Den höga visan i Höganäs, Hans Alfredson och Jan Wirén: Samtal med Tyge Brahe och Sanct Ibb, Nils Gunnar Toremalm: Näsan – ett teniskt underverk, Sasse von Vultée: Doftrapsodi över Nosaby, Christer Liljemark: Avdelning framåt konst – rapport från ett konstnä(r)skollektiv,

ACTA NASOLOGICIA 6: ”Nasala utskottet 25 år” (2012). Ur innehållet: Jan Wirén: Att rita en näsa, Göran Bexell: Att lägga näsan i blöt – en nasologisk studie, Dag Oredsson: Med näsan i vädret, Fredrik tersmeden: Näsan i topografin. Om den nasala kartan, Per Lindström: En typisk promotion med Mischa Billing.

ACTA NASOLOGICA Jubileum Supplementum, ”350 näsor under 350 år” (2018)

350 näsor under 350 år
Avhandlingar avlagda vid Nasologiska fakulteten i Lund

Avhandlingar

Följande avhandlingar har lagts fram vid Nasoligiska fakulteten i Lund: 

 • Olof Jarlman: Näsan i erotiken, Lund 1997
 • Christer Liljemark: Näsan i heraldiken , Lund 2000
 • Carlhåkan Larsén: Näsan i noten  Lund 2004
 • Lars Malm: Näsan i Konsten – Konsten i Näsan , Lund 2006
 • Mischa Billing: Näsan i haptiken, Lund 2011
 • Nils-Gunnar Toremalm: Näsan i verkligheten och i politiken, Lund 2016
 • Göran Bexell: Att lägga näsan i blöt – studier i nasologi och etik, Lund 2017
 • Sverker Zadig: Näsa för körsång – en undersökning om näsvisa körsångare, Lund 2023
Nasalmboken, Nasala utskottets sångbok

Övrigt

Det finns böcker och sen finns det sångböcker. Lite gott och blandat helt enkelt.  

 • Patrick Meurling: Akademiska Föreningens nasotek – en näsvis samling (ur Humor i Lund – en faktabok), Lund 1999
 • Nasalmboken (Nasala utskottets sångbok), Acta Nasologica, supplementum 5, Lund 2007
 • Nasalmboken (Nasala utskottets sångbok, 2:a upplagan), Acta Nasologica, supplementum 7, Lund 2018