Nasifiering

BESLUT & GENOMFÖRANDE

Beslut om nasifiering fattas av Nasala utskottet i sin helhet alternativt av dess arbetsutskott – Exekutiven. Beslutet hålls ytterst hemligt fram till nasifieringstillfället, vilket skall komma som en total överraskning för den utvalda personen.

Själva avgjutningen får gärna äga rum under offentliga eller semioffentliga former. Många nasifieringar har exempelvis skett under AF:s traditionella Siste april- och Siste november-tillställningar, men också i samband med tillexempel karnevaler, spexföreställningar och studentaftnar. Nasala utskottets ledamöter dyker vid dessa tillfällen oväntat upp iförda vita rockar med utskottets emblem, allehanda regalier (fana, levande ljus et cetera).

AVGJUTNING

Vid avgjutningen – som leds av Nasala utskottets så kallade Trynemästare – används materialet alginat för att skapa en negativ gjutform av den utvaldes näsa. Från denna framställs sedan en positiv kopia i gips. Efter genomförd nasifiering erhåller den utvalda personen en stärkande cognac och erhåller utskottets kavajnål föreställande ett par näsvingar. Den nasifierade erhåller dessutom ett ex av Nasala Utskottets Arbetsordning (”stadgar”) samt dess sångbok Nasalmboken.

KÄNDA & OKÄNDA NÄSOR

I dag uppgår antalet nasifierade personer till mer än 200 stycken. Dessa spänner över allt från lokalt kända unga studentlivsprofiler till nationella celebriteter med lundarötter, såsom exempelvis förre statsministern Ingvar Carlsson, fd. justitieministern Gun Hellsvik, Kvitt eller dubbelt-domaren Ingvar Holm, TV-underhållarna Stellan Sundahl, Johan Wester och Anders Jansson, fysikdocenten Hans-Uno Bengtsson, vinkännaren Mischa Billing, artisten Måns Zelmerlöw samt Sveriges första kvinnliga biskop Christina Odenberg och Sveriges första astronaut Christer Fuglesang. 

 

ICKE LEVANDE NÄSOR

Nasala utskottet har även vid ett antal tillfällen nasifierat icke nu levande personer, företrädesvis från statyer. Exempel på sådana nasifierade är Esaias Tegnér, Tycho Brahe, Johan Henrik Thomander, Carl von Linné, Fritiof Nilsson Piraten och Sten Broman. Till de mest originella avgjutningarna i samlingen hör dock en näsa som inte ens är mänsklig; det rör sig om nosen på en klassisk skånsk ”rögad” ål! Dessutom finns även ”den okända näsan” i samlingen.

En fullständig förteckning över nasifierade med tidpunkt för avgjutandet och motivering eller epitet hittar du under listan över nasifierade.

BENÅLNING

Som ett komplement till nasifiering infördes lagom till Nasotekets 20-årsjubileum den sista november 2007 en ny form av hedersbevisning, så kallad benålning. Den hedrade får då inte sin näsa avgjuten men väl rätt att bära utskottets kavajnål.