350 näsor under 350 år

Nu kommer boken som avrundar Lunds universitets 350-årsjubileum och Nasotekets 30-årsjubileum. Nasoteket, grundat av Hans Alfredson 1987, rymmer idag 190 avgjutna näsor i gips. Dessa och deras bärare presenteras i boken tillsammans med ytterligare 160 näsor som med all sannolikhet också hade blivit avgjutna om Hans Alfredson fått sin idé redan 1668.

– Att få näsan avgjuten och upphängd i Nasoteket drabbar i genomsnitt 5 till 6 vuxna varje år. Är man dessutom i nära kontakt med Lund, dess universitet och studentliv är risken att drabbas ännu högre, säger Olof Jarlman, medicine doktor och medförfattare till boken.

Unikt bildmaterial

Boken innehåller ett rikt och många gånger unikt och aldrig tidigare publicerat bildmaterial. Så långt det är möjligt har varje näsa och person porträtterats i både ord och bild. Ett av få undantag är Bonde Humerus, rektor för Lunds universitet 1712–1713.

– Trots grävande i arkiven har vi inte lyckats hitta någon bild på honom, men däremot hans namnteckning, berättar Fredrik Tersmeden, arkivarie och medförfattare till boken.

 

* *

Här kan du köpa boken:

  • Studentinfo, AF-borgen. Sandgatan 2, Lund
  • Akademibokhandeln (Gleerups), Stortorget 2, Lund
  • Akademibokhandeln (Nova), Företagsvägen 10, Lund

Om du inte bor i närheten av Lund kan du också kontakta kristin.olsman@gmail.com