350 näsor under 350 år

Nu kommer boken som avrundar Lunds universitets 350-årsjubileum och Nasotekets 30-årsjubileum. Nasoteket, grundat av Hans Alfredson 1987, rymmer idag 190 avgjutna näsor i gips. Dessa och deras bärare presenteras i boken tillsammans med ytterligare 160 näsor som med all sannolikhet också hade blivit avgjutna om Hans Alfredson fått sin idé redan 1668. – Att få […]

350 näsor under 350 år Läs mer »