• Acta Nasologica (vol 1-5), Lund 1992-2003
 • Olof Jarlman: Näsan i erotiken (nasologisk doktorsavhandling), Lund 1997
 • Christer Liljemark: Näsan i heraldiken (nasologisk doktorsavhandling), Lund 2000
 • Carlhåkan Larsén: Näsan i noten (nasologisk doktorsavhandling), Lund 2004
 • Patrick Meurling: Akademiska Föreningens nasotek – en näsvis samling (ur Humor i Lund –en faktabok), Lund 1999
 • Lars Malm: Näsan i Konsten – Konsten i Näsan (nasologisk doktorsavhandling), Lund 2006
 • Nasalmboken (Nasala utskottets sångbok), Acta Nasologica, suppl 5, Lund 2007
 • Acta Nasologica (vol 6), Lund 2012
 • Mischa Billing: Näsan i haptiken (nasologisk doktorsavhandling) Lund 2011
 • Nils-Gunnar Toremalm: Näsan i verkligheten och i politiken (nasologisk doktorsavhandling) Lund 2016
 • Göran Bexell: Att lägga näsan i blöt – studier i nasologi och etik (nasologisk doktorsavhandling) Lund 2017
 • Acta Nasologica, Jubileum Supplementum, 350 näsor under 350 år, Lund 2018 ⇒ Köp boken här!