• Acta Nasologica (vol 1-5), Lund 1992-2003
  • Olof Jarlman: Näsan i erotiken (nasologisk doktorsavhandling), Lund 1997
  • Christer Liljemark: Näsan i heraldiken (nasologisk doktorsavhandling), Lund 2000
  • Carlhåkan Larsén: Näsan i noten (nasologisk doktorsavhandling), Lund 2004
  • Patrick Meurling: Akademiska Föreningens nasotek – en näsvis samling (ur Humor i Lund –en faktabok), Lund 1999
  • Lars Malm: Näsan i Konsten – Konsten i Näsan (nasologisk doktorsavhandling), Lund 2006
  • Nasalmboken (Nasala utskottets sångbok), Acta Nasologica, suppl 5 Lund 2007
  • Acta Nasologica (vol 6), Lund 2012
  • Mischa Billing: Näsan i haptiken (nasologisk doktorsavhandling) Lund 2011
  • Nils-Gunnar Toremalm: Näsan i verkligheten och i politiken (nasologisk doktorsavhandling) Lund 2016