NASIFIERADE

AVGJUTNA NÄSOR

Denna lista omfattar samtliga personer, vilka som en hedersbevisning fått sina näsor avgjutna och upphängda inom Akademiska Föreningens Nasotek. Listan, och den bok i vilken denna förekommer, kallas skämtsamt för Diarium nasale eller Första Nosebok. Den är numera också utökad till Andra Nosebok.

Utöver namn upptar listan datum för avgjutandet (”nasifieringen”) samt det kortfattade, mer eller mindre vitsiga, epitet som Nasala utskottet tilldelat den hedrade.

Ragnvi Melin blir nasifierad av nasala utskottet
 1. Hans Alfredson – Instiftare (1 december 1986)
 2. Hugo Hagander – Låppan (1 december 1986)
 3. Lars Olson – Ritade Djingis Khan (1 december 1986)
 4. Jan Wirén – Al Capone (30 april 1987)
 5. Folke Lindh – Spuling (30 april 1987)
 6. Håkan Westling – Kråkan Magnificus (30 april 1987)
 7. Håkan Strömberg – Praeses och Martialis-tolkare (9 september 1987)
 8. Carl Fehrman – Lundalärdoms beskrivare (9 september 1987)
 9. Nils Palmborg – Biblioman och kynofil (9 september 1987)
 10. Kim Meurling – Blommogrammets uppfinnare (9 september 1987)
 11. Bengt-Olof Landin – BOL (9 september 1987)
 12. Ingvar Holm – Lundensisk österlenare (9 september 1987)
 13. Cilla Ingvar – Cecilia Edström (19 oktober 1987)
 14. Börje Norrman – Del av ”Leif och Börje” (19 oktober 1987)
 15. Leif Ernhagen – Del av ”Börje och Leif” (19 oktober 1987)
 16. Patrick Meurling – Förste reservpianist (19 oktober 1987)
 17. Kjell-Åke Modéer – Bland mycket annat AF:s ordförande (12 november 1987)
 18. Göran Larsson – Arkivarien (16 november 1987)
 19. Knut Borglin – Gav namn åt torg i Lund (16 november 1987)
 20. Bertil Sonesson – Toddygubbe (17 november 1987)
 21. Staffan Claeson – Uthållig spexförman (17 november 1987)
 22. Olof Jarlman – X-rated; Idéolog (18 november 1987)
 23. Henric Isacsson – Teknologchef 1987, bara en sån sak! (18 november 1987)
 24. Olle Bergman – Studentaftonutskottets förman (18 november 1987)
 25. Johan Birkfeldt – AF:s bostadsombudsman 1987 (19 november 1987)
 26. Anette Ekstrand Engdahl – AF:s ombudsman 1987 (19 november 1987)
 27. Per-Olov Ahrén – Biskopsnäsa (23 november 1987)
 28. Pehr Andersson – Gav ballongen ett ansikte (23 november 1987)
 29. Ulf Alfredson – Mikadonna (23 november 1987)
 30. Ingvar Carlsson – Hedersledamot i Västgöta nation (25 november 1987)
 31. Margareta Weibull – Eftersom Martin var svår att hitta (1 december 1987)
 32. Leif Thelandersson – En gång kårens bäste övermarskalk (1 december 1987)
 33. Jan-Öjvind Swahn – Man kan inte räkna upp allt (1 december 1987)
 34. Nils Hörjel – Med näsa för Ideon (18 december 1987)
 35. (Lars-)Eric Friberg – Fritte (18 januari 1988)
 36. Christer Peterson – Kryddan (18 januari 1988)
 37. Stellan Sundahl – Stellan (18 januari 1988)
 38. Patrik Larsson – Radio-AF (11 maj 1988)
 39. Hans Cavalli-Björkman – H©B (29 juni 1988)
 40. Björn Lindquist – AF-ordf. Lector Magnificus (1 december 1988)
 41. Hampus Lyttkens – AF-ordf. På håll släkt med Alice (9 januari 1989)
 42. Martin Weibull – AF-ordf. Släkt med Weibulls (30 april 1989)
 43. Karin Adlercreutz – Till gagn för Östgöta (30 april 1989)
 44. Per Lindström – Äntligen själv avporträtterad (25 november 1989)
 45. Thomas Drejing – Nasal traktör (26 november 1989)
 46. Claes Virdeborn – ”… Krôôôkan …” (30 april 1990)
 47. Kurt Nilson – Mr. Nezeril (7 juni 1990)
 48. Stefan Malmström – Julius (7 oktober 1990)
 49. Esaias Tegnér – Uppkallad efter platsen vid AF (2 december 1990)
 50. Åke Svensson – Ur-trynemästare (25 februari 1991)
 51. Karin Dahlgren – Akademisk övermarskallt (10 november 1991)
 52. Stig Persson – AF:s ordf.  Spexpianist och sångarbas (1 maj 1992)
 53. Fritiof Nilsson – Pirat (16 juli 1992)
 54. Johan Wester – DO (28 november 1992)
 55. Per-Ola Olsson MI – (28 november 1992)
 56. Karl Löfqvist NA – (28 november 1992)
 57. Per Welinder NS (28 november 1992)
 58. Boel Flodgren – Rectrix Magnolia (5 december 1992)
 59. Gun Hellsvik – Fru Justitia (5 december 1992)
 60. Petter Lönegård – Särafisk red- och aktör (30 april 1993)
 61. Tycho Brahe – Astronomisk och venös gestalt (16 juli 1993)
 62. Göran Edwall – Allt, i stort sett (17 september 1993)
 63. Lennart Linder-Aronson – Husombyggare (17 september 1993)
 64. Bengt Hjelmqvist – Akademisk pegas (17 september 1993)
 65. Bertil Romberg – Överfakir (14 oktober 1993)
 66. Frank Svensson – Kroglegend (28 november 1993)
 67. Lars Eriksson – Trynemästare (1 februari 1994)
 68. Pontus Bodelsson – Karnevalsgeneral; Damernaz’ spelevink (20 maj 1994)
 69. Carl Adolph Agardh – AF:s grundläggare (22 juli 1994)
 70. Jan Mårtensson – Grundlig lokal redaktör (24 september 1994)
 71. Nils Stjernquist – Grundlagare (26 november 1994)
 72. Christer Smith – AF:s möjlighot (26 november 1994)
 73. Gunnar Fredriksson – AB i filosofi (20 maj 1995)
 74. Anguilla anguilla – Ålahuve (11 juli 1995)
 75. Johan H. Thomander – Leve han, hurra, hurra (28 oktober 1995)
 76. Eleonor Tiblad – AF:s ombudsman, Eleonor Boel (30 april 1996)
 77. Anders Åkesson – Österlensk saftmakare (25 juli 1996)
 78. Carlhåkan Larsén – Näsmusikens uttolkare Nas. dr (30 november 1996)
 79. Otto Lindblad – Studentsångsgrundare (1 maj 1997)
 80. Erik den helige – Blev aldrig kung över Skåne (10 juli 1997)
 81. Yngve Plym Forshell – ”… som en Willem II Havanna” (10 juli 1997)
 82. Pelle Kockum – Buster Keatons mimiske överman (3 oktober 1997)
 83. Anders Jansson – Teaterhatare (3 oktober 1997)
 84. Eva Claeson – Dynamisk spexkapellmästare (28 november 1997)
 85. Stig Johnsson – Stisse (29 november 1997)
 86. Alvar Svensson – Spexscenens härskare (29 april 1998)
 87. Mischa Billing – Hennes främsta organ är näsan (18 juli 1998)
 88. Christian Godden – General -98; Bröt röven i yran (25 september 1998)
 89. Fredrik Tersmeden – Anakronistisk mångsysslare (28 november 1998)
 90. Povel Ramel – Knäpp Upp-näst (31 mars 1999)
 91. Ann Waldén – AF:s kortaste (fast längsta) sekreterare (30 april 1999)
 92. Kerstin Thörnqvist – Kårens längsta (fast kortaste) dito (30 april 1999)
 93. Siv Eriksson – Trynemästarinna (20 juli 1999)
 94. Janåke Larson – Lussikal organisatör (11 december 1999)
 95. Per Andersson – Ombytlig i kärnverksamheten (6 augusti 2000)
 96. Kerstin Andersén – Fru Gerda (11 oktober 2000)
 97. Bertil Andersén – Herr Gerda (11 oktober 2000)
 98. Christer Liljemark – Rolig byråkrat (2 december 2000)
 99. Oscar I – Far till bl a den andre (2 december 2000)
 100. Thomas Axel-Nilsson – Inte Thomas-Axel (26 juli 2001)
 101. Sten Broman – Spexikav tongivare (27 mars 2002)
 102. Tobias Ekman – Tosselillabas (27 mars 2002)
 103. Anna Stenstam – Glad nuna från Eskilstuna (25 juli 2002)
 104. Nils Gunnar Toremalm – Emeriterad professor på örat (14 februari 2003)
 105. Eric Owers – Generalordförande-62 (29 april 2003)
 106. Lars Åke von Vultée – Sasse (26 juli 2003)
 107. Kjell Stenström – Spexhabitué och karnevalsgeneral (20 september 2003)
 108. Mats Nilsson – Samma, en mansålder senare (20 september 2003)
 109. Inger Larsson – AF:s kvinnligaste ordförande (29 november 2003)
 110. Lars Malm – Örats efterklang till ToreMalm (12 mars 2004)
 111. Christina Odenberg – Absalons arvtagerska (30 april 2004)
 112. Rie Hägerdal – Gjorde spexmålerie värd namnet (1 maj 2004)
 113. Carl Jan Granqvist – Näsa för den goda smaken (20 juli 2004)
 114. Rolf Lindroth – Återfann Athen (4 oktober 2004)
 115. Mats-Ola Jönsson – Mola (4 oktober 2004)
 116. Sanna Persson – Henry VIII:1 (16 oktober 2004)
 117. Josefina Johansson – Lundaspexig göteborgska (4 november 2004)
 118. Birger Bergh – Lumen latinitatis lundensis (27 november 2004)
 119. Göran Bexell – Ethicus Magnificus (30 april 2005)
 120. Hans-Uno Bengtsson – Fysikfakir (28 maj 2005)
 121. Stefan Lindgren – Stygge (28 maj 2005)
 122. Emma Elinderson – Emma Edil (6 augusti 2005)
 123. Lennart Gisselsson – Lulle (15 november 2005)
 124. Karin Wirén – AF:s ramverkmästare (26 november 2005)
 125. Rickard Wirén – Scenografixare (26 november 2005)
 126. Anders Johansson – ”Anders … (28 november 2005)
 127. Måns Nilsson – … och Måns” (28 november 2005)
 128. K Arne Blom – Kriminalundaguide (22 januari 2006)
 129. S Ola Thulin – Spexordensman (6 februari 2006)
 130. Eric Dahlgren – Generalgren (29 september 2006)
 131. Carl-Gustaf Andrén – Cancellarius Magnificus (4 oktober 2006)
 132. Jessica Widegren – Da-Da- och Boelist (2 mars 2007)
 133. Henrik Widegren – Kuplettcharmör (2 mars 2007)
 134. Carin Brenner – LUS-huvud (4 augusti 2007)
 135. Åke Hägerdal – Eminent eminens (4 augusti 2007)
 136. Christian W. Jansson – Vänder KappAhl efter vinden (4 oktober 2007)
 137. Eva Lindqvist – BoelKarnEVAlist (19 oktober 2007)
 138. Pål Wederbrand – Cyranotisk trippelspexare (30 november 2007)
 139. Carl Linneaus – Carl von Linné (1 december 2007)
 140. Bertil Peterson – Krognos (1 december 2007)
 141. Dag Oredsson – Snaskefar (11 april 2008)
 142. Prinsessan Uarda – ”… rodnar som tomaten …” (30 april 2008)
 143. Hugo Carlsson – Filmskapelsens Krona (17 maj 2008)
 144. Erik Sillén – NilFisk (28 maj 2008)
 145. Henrik Nilsson – AF-Borgenäringschef (29 november 2008)
 146. Emma Jangö – Obligat ombudsman (28 maj 2009)
 147. Gustav Lidén – Edilidén (28 maj 2009)
 148. Johan Rünow – Cineastisk musikalspexare (28 november 2009)
 149. Allan Larsson – Spelar alltid en viktig roll (15 april 2010)
 150. Olof Gustafsson – Curt-Gösta Löfsten-Olsson (23 april 2010).
 151. Christer Fuglesang – NASA (21 maj 2010).
 152. Erik Neppelberg – General Nepplet (27 november 2010).
 153. Natalie Ibron – Radiotredaktörsrevisor (23 april 2011)
 154. Kristin Olsman – Studentlundska (25 maj 2011)
 155. Lena Ek – AF:s ombudsman i EU och regeringen (26 maj 2011)
 156. Maria Blad – Lövley (6 augusti 2011)
 157. Johan Stenström – Professor i visvisdom (24 november 2011)
 158. Walter Fischer – är faktiskt Mamma Zuma (26 november 2011)
 159. Eva Åkesson – Lundensisk exportframgång (13 december 2011)
 160. Daniel Bengtsson – Smidig Studentaftonutskottsfixare (16 december 2011)
 161. Ebba Fischer – Moderlig kulturmecenat (16 december 2011)
 162. Sven Larsson – Dragen kämpe (14 december 2012)
 163. Kristian Åsberg – Makt, läder & wehej (20 december 2012)
 164. Johan Stenfeldt – Den disputerande vaktmästaren (31 maj 2013)
 165. Lars Samuelson – ”Always a nanometer ahead” (13 december 2013)
 166. Antje Jackelén – Nasarets förkunnare (23 januari 2014)
 167. Fredrik Fritzon – Oslipad näsa (17 maj 2014)
 168. Anna Braun – Den tyska näsan (17 maj 2014)
 169. Jörgen Haglind – Karnevalistisk brandtalare (17 maj 2014)
 170. Fanny Ramel – Fanny Fanny Ramel (23 augusti 2014)
 171. Gunnel Holm – Näsa för språk (29 november 2014)
 172. Peter Honeth – Director Magnificus (12 december 2014)
 173. Jonas Hafström – Fifflaren som kom hem från värmen (30 april 2015)
 174. Hanna Thörnblad – Sultaninnan (30 april 2015)
 175. Per Karsten – Tog forntiden in i framtiden (28 november 2015)
 176. Peder Winstrup – Sin tids Johan Tyrberg (28 november 2015)
 177. Johan Tyrberg – Vår tids Peder Winstrup (11 december 2015)
 178. Andreas Svensson – Fixarjanne (23 januari 2016)
 179. Eva Leire – Har lett nästan allt (30 april 2016)
 180. Claes Lawett – ”Han skulle byta lönegrad” (14 maj 2016)
 181. Ulf Ellervik – Mannen med sparrissinnet (26 november 2016)
 182. Cajsa Sjöberg – Kan sin Naso (19 december 2016)
 183. Calle Öberg – Estradörprokrastinatör (19 december 2016)
 184. Katarina Bexelius– Vanitas vanitatum (12 mars 2017)
 185. Sigvard Åkerman– Sfinxfångare (12 mars 2017)
 186. Jan Boris-Möller – Snok i kylskåpet (6 maj 2017)
 187. Mia Hempel – Aldrig ett verktyg som saknades (19 maj 2017)
 188. Sfinxen – Gåtfullt näslös (3 september 2017)
 189. Eva Wiberg – Numera ordvitsande näsa (8 september 2017)
 190. Maud Norrfalk Johnsson – Sorglös trynemästare (26 september 2017)
 191. Carina Jensen –  Framgångsrik jubileumsnäsa ( 28 januari 2018)
 192. Gustav Löwegren – Med näsan i manegen (20 maj 2018)
 193. Elsa Trolle Önnerfors – Helsingkråka (18 augusti 2018)
 194. Gustav Olsson – Med en doft utav den kulturella världen (24 augusti 2019)
 195. Charlotte Åkerman – Med näsa för näsan i den kulturella världen (24 augusti 2019)
 196. Kung Readwald – Vendelkråka (24 augusti 2019)
 197. Cornelius Löfmark – Ystad men inte ystad (24 augusti 2019)
 198. Per Alm – Patologisk inspektor (9 november 2019)
 199. Margareta Nilsson – Bidrar till det mesta (24 augusti 2020)
 200. Pan Demi – Covid-200 (15 augusti 2020)
 201. Niklas Nyström – Navalnasal (21 augusti 2021)
 202. Robert Nyberg – Nationernas Garibaldi (2 oktober 2021)
 203. Sfinxen – Gåtfull (2 november 2021)
 204. Cesar Kouthoofd Muldin – Veni, vidi, vixit (28 november 2021)
 205. Katarina Miles – Rosanäst (19 mars 2022)
 206. Lana Ademi – A(ka)demisk näsa (9 april 2022)
 207. Freja Davidsson Bremborg – Fréjà vu (23 april 2022)
 208. Måns Zelmerlöw –  Mums-Måns (20 maj 2022)
 209. Ragnvi Melin – Nöjesnäsan (21 maj 2022)
 210. Simon Persson – Hykso (23 maj 2022)
 211. Ludvig Olsson – Jarmo (23 maj 2022)
 212. Sigrid Abrahamsson – Stordåda (23 maj 2022)
 213. Emelie Löfmark – Näs(t)an bakom allt (27 augusti 2022)
 214. Emil Fredberg – General Katastrofal (24 september 2022)
 215. Pontus Liljeberg – Mästerlig iscensättare (1 december 2022)
 216. Erik Renström – Lundensisk Tripple Helix (17 april 2023)
 217. Carl Bildt – Näsvis Hallänning, Svensk, Europé, (19 april 2023)
 218. Sverker Zadig – Sådan näsa – sådan sniff (22 april 2023)
 219. Oliver Särnehed – Almuligman (5 juni 2023)
 220. Göran Hermerén – Estetisk etiker (18 oktober 2023)
 221. Gunilla Ohlson – Bokstavlig kulturbefrämjare (24 november 2023)
 222. Anne L’Huillier – Att(j)osekund (26 januari 2024)